Telewizja to ostatnie miejsce, w jakim spodziewamy się, że stanie się coś, co będzie można określić mianem skandalu. Kontrola producencka, regulacje prawne, ograniczenia wiekowe – to wszystko powinno zapobiegać takim wydarzeniom. Ale artyści mają pomysły, które czasami wymykają się spod kontroli, powodując nieraz wielkie skandale. Dziś przypomnienie kilku najsłynniejszych przykładów, ze świata i z naszego podwórka.

 

​ 

Read More