Za Villonem: „ach gdzież są niegdysiejsze śniegi?”. Gdzież jest Eros, który strzałą swojego talentu niejedną niewiastę na wylot przekłuł? No nie ma go. I nie masz na to sposobu na całej Ziemi.

 

​ 

Read More