Takie przeboje jak „Kolorowy wiatr” czy „Wariatka tańczy” znają pokolenia Polaków. Ale czy na pewno pamiętasz teksty? Sprawdź się!

  

Read More